Cvičení pro děti

Cvičení pro děti 3-12 měsíců

Kurzy cvičení s dětmi v tomto prvním období (do cca 3 let) probíhají vždy za účasti rodiče a mají za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek

Lekce na sebe navazují, proto není možné navštěvovat lekce jednotlivě. Obzvláště v tomto období je velmi důležité, aby lekce byly koncipovány jako celek.

U nelezoucích dětí „broučci“  posilujeme tělíčko, masírujeme, učíme rodiče handlingu, vysvětlujeme základní pomoc. Jsme k dispozici na konzultace ohledně psychomotorického vývoje dětí.

U dětí, které se již přetočili na bříško  „píďalky“ prohlubuje informace rodičů ohledně psychomotického vývoje, posilujeme tělíčko, připravujeme děti na lezení, pokračujeme v informacích o první pomoci.

U lezoucích dětípejsci“ je důležité především správné lezení. Podporujeme šikmý sed, upravujeme nesrovnalosti během těchto činností. Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku dětí a nacvičujeme správný postup do stoje.

Používáme vždy vhodné pomůcky pro správnou věkovou kategorii. Využíváme říkanek, rytmizace, zpěvu. Chceme, aby pohyb byl pro děti zábavou a hrou.

Lekce v tomto období trvá 30 minut a je vždy s přítomností rodiče.

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů.

Cvičení pro dětí 1-3 roky

První krůčky „medvídci“ …. Pro zařazení do této kategorie je nutná schopnost samostatné chůze, případně první krůčky s oporou. Procvičujeme lezení a chůzi po různém povrchu, nestabilní podložky, koordinaci a stabilitu, překonávání překážek. Zdokonalujeme jemnou a hrubou motoriku.

Děti neustále v pohybu „včeličky“ …. V tomto období cca od 1,5 roka je chůze samozřejmostí dítěte. Běháme, tančíme, přenášíme, vkládáme, přesně volíme aktivity, které děti v tomto věku vyžadují. Stavíme překážkové dráhy, používá různé pomůcky z různých materiálů. Zpíváme písničky, doprovázíme lekce hrou na hudební nástroje. Učíme se skákat, házet, chytat míč. Rozvíjíme rychlost, obratnosti a prohlubujeme jemnou a hrubou motoriku.

Lekce v tomto období trvá 45 minut a je vždy s přítomností rodiče.

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů.

Cvičení pro děti 2,5 – 4 roky

V tomto období je cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit.

Typickým znakem v tomto věku je již také odpoutání od rodičů, schopnost kooperace s ostatními dětmi, vytváření sociálních vazeb, prvních kamarádství.

Od 2,5 resp. 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. I zde však, v duchu našeho přístupu, akceptujeme výjimky a umožňujeme v prvním období přítomnost mámy nebo táty. Jakmile dítě získá jistotu a pochopí, že zde má prostor se předvést, rádo se pak samo dohledu rodiče zbaví.

„Čertíci“: Dítě je zvídavá samostatná jednotka. Chůze, běh, skoky jsou dovednosti, které má již bezpečně upevněny. Začíná se postupně osamostatňovat od rodiče a kooperovat s ostatními dětmi v kolektivu.

„Ďáblíci“ : Děti bez rodičů nebo děti s rodiči nad 3 roky

Lekce v tomto období trvá 45 minut a je buď s rodičem nebo bez.  

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů nebo 6 dětí bez rodičů.