Cvičení pro rodiče s dětmi na suchu

Cvičení pro rodiče s dětmi 3-12 měsíců

Kurzy cvičení s dětmi v tomto prvním období (do cca 3 let) probíhají vždy za účasti rodiče a mají za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek

Lekce na sebe navazují, proto není možné navštěvovat lekce jednotlivě. Obzvláště v tomto období je velmi důležité, aby lekce byly koncipovány jako celek.

U nelezoucích dětí posilujeme tělíčko, masírujeme, učíme rodiče handlingu… Jsme k dispozici na konzultace ohledně psychomotorického vývoje dětí.

U lezoucích dětí je důležité především správné lezení. Podporujeme šikmý sed, upravujeme nesrovnalosti během těchto činností. Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku dětí a nacvičujeme správný postup do stoje.

Používáme vždy vhodné pomůcky pro správnou věkovou kategorii. Využíváme říkanek, rytmizace, zpěvu. Chceme, aby pohyb byl pro děti zábavou a hrou.

Lekce v tomto období trvá 45 minut a spolupráce rodiče je nutná.

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů.

Cvičení pro rodiče s dětmi 1-3 roky

První krůčky …. Pro zařazení do této kategorie je nutná schopnost samostatné chůze, případně první krůčky s oporou. Procvičujeme lezení a chůzi po různém povrchu, nestabilní podložky, koordinaci a stabilitu, překonávání překážek. Zdokonalujeme jemnou a hrubou motoriku.

Děti neustále v pohybu …. V tomto období cca od 1,5 roka je chůze samozřejmostí dítěte. Běháme, tančíme, přenášíme, vkládáme, přesně volíme aktivity, které děti v tomto věku vyžadují. Stavíme překážkové dráhy, používá různé pomůcky z různých materiálů. Zpíváme písničky, doprovázíme lekce hrou na hudební nástroje. Učíme se skákat, házet, chytat míč. Rozvíjíme rychlost, obratnosti a prohlubujeme jemnou a hrubou motoriku.

Lekce v tomto období trvá 45 minut a je vždy s přítomností rodiče, stále je velmi důležitá spolupráce s rodičem.

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů.

Cvičení pro děti 2,5 – 4 roky

V tomto období je cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit.

Typickým znakem v tomto věku je již také odpoutání od rodičů, schopnost kooperace s ostatními dětmi, vytváření sociálních vazeb, prvních kamarádství.

Od 2,5 resp. 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. I zde však, v duchu našeho přístupu, akceptujeme výjimky a umožňujeme v prvním období přítomnost mámy nebo táty. Jakmile dítě získá jistotu a pochopí, že zde má prostor se předvést, rádo se pak samo dohledu rodiče zbaví.

Dítě od 2,5 let je zvídavá samostatná jednotka. Chůze, běh, skoky jsou dovednosti, které má již bezpečně upevněny. Začíná se postupně osamostatňovat od rodiče a kooperovat s ostatními dětmi v kolektivu.

Lekce v tomto období trvá 45 minut.  

Cvičíme ve skupince max. 7 rodičů.